Podmínky ochrany osobních údajů

Obchod luxparfem.eu provozován na internetové adrese https://www.luxparfem.eu (dále jen „webová stránka“) poskytovatelem Námestie SNP 639/22, 972 71 Nováky, Slovenská republika, IČ:54911915 , DIČ: 2121837212  (dále jen „obchod“), vás jako uživatele informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Pro kontaktování ohledně ochrany osobních údajů využijte email: luxparfem@luxparfem.eu  web: https://www.luxparfem.eu je zavázána k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů. Užíváme množství různých zabezpečovacích technologií a postupů k tomu, abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. Pokud nám při objednávání výrobků nebo služeb, či registrace sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi vaší osobou a naší společností. luxparfem.sk neprodá ani žádným způsobem nepronajme vaše osobní údaje nikomu jinému.

Zpracování osobních údajů

V obchodě https://www.luxparfem.eu prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění osobních údajů, zejména fakturační informace a dodací adresy (jméno, příjmení, adresa obchodní společnost, IČ, DIČ), telefonní číslo a e-mailová adresa.

Na webové stránce využíváme ve vztahu k návštěvníkům cookies, které webové stránce napomáhají, aby příští návštěva stránek byla snažší. Tato informace je Vám dostupná při každé návštěvě našeho webového rozhraní. O zásadách zpracování cookies se můžete informovat zde https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, tj. plnění nezbytné pro plnění ze smlouvy, identifikace a autentizace klienta, účetnictví a daně, obchodního sdělení a marketingu. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na luxparfem@luxparfem.eu nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Přístup k osobním údajům

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat obchod https://www.luxparfem.eu. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů může být externí účetní (pro zpracování povinných údajů dle zákona pro účetnictví), zpracovatelé, kteří poskytují obchodu https://www.luxparfem.eu serverové, webové, cloudové nebo IT služby, přepravce  (pro účely přepravy vámi objednaného zboží).

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty nebo do doby kdy zákazník sám požádá o výmaz svých údajů emailem. Pokud si přejete svá data smazat, pošlete prosím email na luxparfem@luxparfem.sk. Smazáním dat se zruší i Váš uživatelský účet a Vaše registrace a výhody s tím spojené.

Vaše práva zpracování osobních údajů

Od obchodu https://www.luxparfem.eu máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu luxparfem@luxparfem.eu

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz

Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou účinné od 20.01.2023